Inštitut za e-poslovanje, regulativo in informatiko

Specialisti za varovanje osebnih podatkov

GDPR Kontakt

Svetovanje, izobraževanje, raziskovanje in publiciranje s področja e-poslovanja, regulative in informatike

Specializirani za skladnost poslovanja in informacijsko pravo

Druga področja Kontakt

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE IN NOTRANJA PRAVILA PO ZVDAGA-A

Poenostavljeni postopki za zasebni sektor

Elektronsko arhiviranje Kontakt

Varovanje osebnih podatkov in GDPR

25. maja 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. Uredba bi morala začeti veljati skupaj z ZVOP-2, vendar ta do sedaj še ni bil sprejet, kljub trem pripravljenim različicam predloga zakona. Dne 30. aprila 2021 je bil objavljeno novo besedilo predloga ZVOP-2, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Smo strokovnjaki za

13., 14., 15. člen in 30. člen GDPR

Informacije, ki jih je potrebno zagotoviti posamezniku in Evidence dejavnosti obdelav

preberi več

24., 25. in 32. člen GDPR

Pravilnik in izvedbeni predpis o varovanju osebnih podatkov

preberi več

28. člen GDPR

Pogodbe o procesiranju osebnih podatkov

preberi več

7. in 24. člen GDPR

Soglasja za obdelavo osebnih podatkov (Privacy by default)

preberi več

35. člen GDPR

Predhodna ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov na kritičnih področjih

preberi več

25. člen GDPR

Vgrajena zaščita osebnih podatkov (Privacy by design)

preberi več

37. člen GDPR

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer)

preberi več

42. člen GDPR

Redno vzdrževanje/certificiranje za dokazovanje skladnosti z GDPR

preberi več

24. člen GDPR

Izdelava politik informacijske varnosti

preberi več

O inštitutu

Na Inštitutu se ukvarjamo z raziskovanjem, publiciranjem, izobraževanjem in svetovanjem s področja e-poslovanja, regulative in informatike. Specializirani smo na področju varstva konkurence, varstva osebnih, tajnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti, elektronskega poslovanja in elektronskega arhiviranja, informacijske intelektualne lastnine, IT pogodb, varstva potrošnikov, javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in drugih področjih prava.
preberi več

Novice in izobraževanja

Bodite obveščeni o zakonodajnih in poslovnih novostih

Z naročanjem na novice se strinjam z obdelavo osebnih podatkov.