Druga področja

Inštitut za e-poslovanje, regulativo in informatiko (IEPRI), Dunajska 106, SI-1000 Ljubljana se ukvarja s svetovanjem, izobraževanjem, raziskovanjem in publiciranjem s področja e-poslovanja, regulative in informatike. Specializirani smo za področje ekonomskega prava (varstvo konkurence, varstvo potrošnikov, javno naročanje, javno-zasebna partnerstva, prevzemi in združitve) in informacijskega prava (varstvo osebnih, tajnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti, elektronsko poslovanje in elektronsko arhiviranje, informacijska intelektualna lastnina, IT pogodbe).

Javna naročila

Področje javnih naročil in javnih razpisov je urejeno z ...

preberi več

Integriteta in preprečevanje korupcije

Državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, ...

preberi več

Korporativna integriteta

Na Inštitutu za e-poslovanje, regulativo in informatiko smo se ...

preberi več

Preprečevanje pranja denarja

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ...

preberi več

Elektronsko arhiviranje

1. julija 2014 je začela veljati novela Zakona o varstvu ...

preberi več

Varstvo tajnih podatkov

Tajne podatke opredeljuje Zakon o tajnih podatkih (ZTP). Po ...

preberi več

Varstvo potrošnikov

Za tržna razmerja, v katerih nastopajo enako močni subjekti ...

preberi več

Zasebnost na delovnem mestu

Elektronski nadzor nad delom zaposlenih je ena najbolj spornih ...

preberi več

Intelektualna lastnina

Slovenija je leta 2001 sprejela Zakon o industrijski lastnini ...

preberi več