GDPR

13., 14., 15. člen in 30. člen GDPR

Informacije, ki jih je potrebno zagotoviti posamezniku in Evidence dejavnosti obdelav

preberi več

24., 25. in 32. člen GDPR

Pravilnik in izvedbeni predpis o varovanju osebnih podatkov

preberi več

28. člen GDPR

Pogodbe o procesiranju osebnih podatkov

preberi več

7. in 24. člen GDPR

Soglasja za obdelavo osebnih podatkov (Privacy by default)

preberi več

35. člen GDPR

Predhodna ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov na kritičnih področjih

preberi več

25. člen GDPR

Vgrajena zaščita osebnih podatkov (Privacy by design)

preberi več

37. člen GDPR

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer)

preberi več

42. člen GDPR

Redno vzdrževanje/certificiranje za dokazovanje skladnosti z GDPR

preberi več

24. člen GDPR

Izdelava politik informacijske varnosti

preberi več