25. člen GDPR
Vgrajena zaščita osebnih podatkov (Privacy by design)

Kdo je dolžan izdelati

Vsa podjetja.

Kdaj se uporablja

Upravljavec v času načrtovanja obdelave, kot tudi v času same obdelave, izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe ki so oblikovani za učinkovito izvajanje načel varstva podatkov, kot je načelo najmanjšega obsega podatkov, ter v obdelavo vključi potrebne zaščitne ukrepe. Upravljavec izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se privzeto obdelajo samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. Ta obveznost velja za količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost.