28. člen GDPR
Pogodbe o procesiranju osebnih podatkov

Kdo je dolžan izdelati

Podjetja, ki za dejavnosti obdelav podatkov najemajo zunanje izvajalce (kot so npr. računovodski servis, administratorje IT sistemov)

Kdaj se uporablja

Pogodbo je potrebno skleniti PRED začetkom pogodbene obdelave osebnih podatkov.

Alternativa

Standardne pogodbene klavzule (28. člen GDPR)