Članci 13., 14., 15. i 30. GDPR
Informacije koje treba dostaviti pojedincima

Tko je obvezan izraditi

Informacije, koje trebaju biti dostupne pojedincima prema člancima 13., 14. i 15. Uredbe dužne su imati, bez iznimke, sva poduzeća. Nakon stupanja Uredbe na snagu iznimka, da poduzeća sa manje od 20 zaposlenika nisu dužna izraditi evidencija osobnih podataka, više se ne primjenjuje.

Obveza vođenja evidencija o aktivnostima obrade (članak 30 Uredbe) ne postoji samo ukoliko poduzeće zapošljava manje od 250 osoba osim ako:

  • će obrada koju provodi vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika,
  • ako obrada nije povremena
  • ako obrada uključuje osjetljive osobne podataka (rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca)
  • ako je riječ o osobnim podacima u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima.

Kad će se upotrebljavati ?

Nakon stupanja na snagu Uredbe podatci, koji su bili do sada zapisani u evidencijama osobnih podataka, primjenjivati će se u troje slučaja:

  • ispitaniku trebaju biti proslijeđeni uvijek, kad se podatci za upis u bazu prikupe sa njegove strane ili sa strane trećih osoba,
  • ispitaniku trebaju biti proslijeđeni u bilo koje doba kasnije, kad su već u bazi, na zahtjev ispitanika (30 dana)
  • trebaju biti proslijeđeni (u obliku evidencija o aktivnosti obrade) nadzornom tijelu, ukoliko ovaj to zatraži.

Što obuhvaćaju

Evidencija podataka o zaposlenima

Evidencija podataka o obrazovanju, razvoju i obuci zaposlenih

Evidencija podataka o uzdržavanim članovima obitelji zaposlenih radnika

Evidencija podataka o ozljedama  na radu, kolektivnim nesrećama, opasnim pojavama, profesionalnim bolestima i bolestima u svezi s radom

Evidencija podataka o ljekarskim pregledima radnika

Evidencija podataka o obuci za sigurnost i zdravlje na radu

Evidencija podataka o zapošljavanju

Evidencija podataka o osobama poslanima na rad sa strane agencija za zapošljavanje

Evidencija podataka o studentskom radu

Evidencija podataka o realizaciji profesionalne prakse za studente i učenike

Evidencija podataka o pripravnicima

Evidencija podataka o stipendistima

Evidencija podataka o korištenju radnog vremena

Evidencija podataka o plaćama, službenim putovanjima i ostalim mjesečnim plaćanjima

Evidencija podataka o uporabi mobilnih telefona, automobila, zaštitne opreme i drugih sredstava danih na korištenje

Evidencija podataka o klijentima

Evidencija podataka o potraživanjima prema klijentima

Evidencija podataka o pritužbama klijenata

Evidencija podataka o potraživanjima od kupaca (ugovori o autorskim pravima, dijelu i drugi ugovori)

Evidencija podataka o članovima nadzornog odbora

Evidencija podataka o članovima uprave

Evidencija podataka o dioničarima / vlasnicima

Evidencija podataka o povezanim osobama

Evidencija podataka o kontaktima i zaposlenima kod poslovnih partnera

Evidencija podataka o potencijalnim poslovnim partnerima

Evidencija podataka o e-mailu

Evidencija podataka o ulascima u poslovne prostorije

Evidencija podataka o pravima zaposlenih na ulazak i kretanje po prostorijama

Evidencija podataka o sudionicima i pobjednicima nagradnih igara i promocija

Evidencija podataka o video nadzoru i druge