Članci 24., 25. i 32. GDPR
Pravilnik i operativni propis o zaštiti osobnih podataka

Tko je obvezan izraditi

Svi voditelji obrade i izvršitelji obrade

Što uključuje

Pravilnik odn. drugi operativni propis o zaštiti osobnih podataka u skladu s člancima 24, 25 i 32 Opće Uredbe EU o zaštiti podataka, koji sadrži opis odgovarajućih:

  • tehničkih,
  • kadrovskih i
  • organizacijskih mjera, koji su potrebni za zaštitu osobnih podataka od:
  • slučajnog gubitka ili uništenja i od
  • nedopuštenog pristupa,
  • nedopuštene promjene,
  • nedopuštenog objavljivanja
  • i svake druge zlouporabe, te
  • utvrditi obvezu osoba, koje su zaposlene u obradi podataka, na čuvanje tajnosti podataka.