Članak 25. GDPR
Ugrađena zaštita osobnih podataka (načelo privacy by design and default)

Tko je obvezan

Voditelj obrade

Kad se upotrebljava

  • i u vrijeme određivanja sredstava obrade (prije obrade)
  • i u vrijeme same obrade.

Što uključuje

Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je

  • smanjenje količine podataka,
  • te uključenje zaštitnih mjera u obradu

te mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se obveza primjenjuje:

  • na količinu prikupljenih osobnih podataka,
  • opseg njihove obrade,
  • razdoblje pohrane i
  • njihovu dostupnost.

Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.