Članak 28. GDPR
Ugovor o obrađivanju osobnih podataka

Tko je obvezan izraditi

Svi koji će povjeravati i primati radnje obrade podataka u vanjsko obrađivanje.

Što uključuje

Ugovor o povjeravanju poslova obrade osobnih podataka u skladu s člankom 28. Opće Uredbe EU o zaštiti podataka, koji obično određuje sljedeće:

  • opis osobnih podataka, koje izvršitelj obrade smije obrađivati
  • opis pojedinih poslova u svezi s obradom podataka
  • opis međusobnih prava i obveza voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade
  • opis odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera koje će izvršitelj obrade provoditi za zaštitu osobnih podataka.