Članak 37. GDPR
Službenik za zaštitu osobnih podataka Data Protection Officer

Tko je obvezan izraditi

Službenika za zaštitu podataka trebaju imenovati voditelji i izvršitelji obrade podataka kad:

  • obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo,
  • se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega ili svrha iziskuju redovito praćenje ispitanika u velikoj mjeri,
  • se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od opsežne obrade osjetljivih osobnih podataka (zdravstveni podatki, rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u  sindikatu, genetski podatci, biometrijski podatci, podatci o kažnjavanosti i prekršajima itd.)

Što uključuje

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz GDPR te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka,
  • praćenje poštovanja GDPR te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. GDPR,
  • suradnja s nadzornim tijelom,
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. GDPR te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.