Članci 7. i 24. GDPR
Privole za obradu osobnih podataka (načelo Privacy by default)

Tko je obvezan izraditi

Svi voditelji obrade čijih se obrada neće temeljiti na zakonu ili ugovoru (na onome što je nužno potrebno odnosno primjereno i potrebno za izvršavanja odnosno sklapanje ugovora s pojedincem)

Što uključuje

Prethodne privole

  • koje su dobivane neovisno o drugim pravnim poslovima,
  • koje imaju odvojeno nabrojane sve različite svrhe obrade podataka sa kojima se pojedinci mogu odvojeno složiti ili ne i
  • koje dopuštaju podjednako lako davanje opoziva kao davanje pristanka za obradu podataka.