GDPR: Slobodno kretanje podataka u UK

Europska komisija je 28. lipnja 2021. donijela dvije odluke o primjerenosti za Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Zbog “Brexita” ili povlačenja, Ujedinjeno Kraljevstvo je treća zemlja u odnosu na EU, što ga čini podložnim uvjetima za prijenos osobnih podataka prema članku 6. GDPR-a.

Donošenjem odluke o primjerenosti, Europska komisija napominje da pravni režim za zaštitu osobnih podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu i dalje temelji na istim pravilima koja su vrijedila za Ujedinjeno Kraljevstvo prije izlaska iz EU-a. Također nastavlja osiguravati razinu zaštite osobnih podataka ekvivalentnu onoj u EU-u, jer je u potpunosti obuhvatio sva načela i prava te obveze navedene u GDPR-u.

Odluka je rezultirala slobodnim kretanjem osobnih podataka između EU-a (i Europskog gospodarskog prostora (EGP -a)) i Ujedinjenog Kraljevstva. To znači da javna tijela, organizacije i tvrtke mogu slobodno i bez dodatnih zaštitnih mjera prenijeti osobne podatke drugim voditeljima obrade ili obrađivačima u Ujedinjenom Kraljevstvu, istovremeno osiguravajući da su njihovi osobni podaci zaštićeni i sigurni. Europska komisija slijedi najviše standarde zaštite osobnih podataka i nastoji osigurati odgovarajuću zaštitu pri prijenosu podataka u treće zemlje.

st-pauls-1143478_1920

Europska komisija pomno prati razvoj politike zaštite podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu i također zadržava pravo poduzeti mjere u slučaju razlika u ovom području u budućnosti. U tu svrhu obje odluke Europske komisije također sadrže jake zaštitne mjere, poput tzv. odredbe „sunset clause“, koja se ovaj put prvi put pojavljuje u takvoj odluci i ograničava razdoblje valjanosti odluke komisije na četiri godine. Na kraju ovog razdoblja obje odluke o podobnosti automatski istječu. Europska komisija također može produžiti svoju odluku o primjerenosti ako Ujedinjeno Kraljevstvo nastavi osiguravati odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Više informacija i obje odluke možete pronaći na web stranici Europske komisije: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183.