Naknada za kršenje odredbi GDPR -a

U skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Vrhovni sud Republike Austrije uputio je prethodno pitanje Sudu Europske unije radi pojašnjenja opsega štete prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Vrhovni sud zatražio je tumačenje odredbe članka 82. GDPR-a. Tumačenje Suda EU igrat će odlučujuću ulogu u donošenju odluka nacionalnih sudova u svim državama članicama.

Predmetni slučaj odnosi se na primjer iz 2019. godine kada je oštećenik podnio tužbu za naknadu štete protiv Österreichische Post AG za nematerijalnu štetu pretrpljenu zbog kršenja odredbi GDPR-a. Na temelju socio-demografskih čimbenika tvrtka je uspjela predvidjeti političke afinitete za milijune Austrijanaca. Oštećenik je tražio naknadu štete na temelju pretrpljene nematerijalne štete, budući da ga je računica tvrtke stavila u tzv. desničarsku političku stranku s kojom ne simpatizira.

Prvostupanjski sud uvažio je zahtjev oštećenika i odredio naknadu u iznosu od 800,00 eura ili 5.998,80 kuna. Voditelj obrade kao optuženi se žalio, a drugostupanjski sud je ukinuo prvostupanjsku odluku. Utvrdio je da nisu dokazani elementi nematerijalne štete i naglasio da samo kršenje odredbi GDPR-a ne predstavlja osnov za naknadu štete.

Kako bi riješio dilemu, Vrhovni sud Republike Austrije uputio je sljedeća pitanja Sudu pravde EU:

  1. Zahtijeva li se dodjelom naknade štete na temelju članka 82. GDPR da uz povredu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka treba biti riječ i o tome da je tužitelj pretrpio štetu ili je već povreda odredbi GDPR kao takva dovoljna za dosuđivanje naknade štete?
  2. Postoje li uz načela djelotvornosti i ekvivalentnosti i drugi zahtjevi prava Unije u pogledu određivanja naknade štete?
  3. Je li u skladu s pravom Unije stajalište prema kojem je uvjet za dodjelu naknade nematerijalne štete taj da treba postojati posljedica ili rezultat povrede prava kojom se nanosi barem znatna šteta i koja premašuje samo nezadovoljstvo prouzročeno povredom prava?

Odluku suda pratit ćemo s velikim interesom jer će to otvoriti put za sve daljnje tužbe prema članku 82. GDPR-a.