Pravo na uvid u osobnu iskaznicu

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u prosincu je dala kratko mišljenje na često pitanje »Tko ima pravo zatražiti uvid u osobnu iskaznicu hrvatskih građana?«

Iz AZOP-a pojašnjavaju da »Svatko tko traži na uvid osobnu iskaznicu mora imati opravdanu svrhu i pravnu osnovu sukladno članku 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.« Uvid u osobnu iskaznicu načelno je reguliran zakonom.

Kao primjer, AZOP navodi Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19), članak 13. stavak 1. točka 2., gdje policijske ovlasti uključuju, između ostalog, provjeru i utvrđivanje osoba i predmeta. Slično važi i za Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) koji propisuje da zaštitar/čuvar može provjeravati identitet osobe prilikom ulaska i izlaska iz zaštićenog prostora tijekom obavljanja poslova tjelesne zaštite.

U vezi sa provjeravanjem osobnih iskaznica zbog COVID mjera, AZOP je rekao sljedeće: »… Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u svojim Odlukama propisao je kada su EU digitalne COVID potvrde obavezne te iste predstavljaju zakoniti pravni temelj za obradu iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka jer je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (točka c)) odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (točka e)). Što se tiče traženja na uvid i osobne iskaznice uz EU digitalnu COVID potvrdu, isto je neophodno kako bi se utvrdio identitet nositelja EU digitalne COVID potvrde. Nositelj obveze postupanja po Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 (primjerice organizator manifestacija, koncerata odnosno javnih događanja gdje su propisane EU digitalne COVID potvrde), kao i nositelj obveze postupanja po Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (primjerice poštanski uredi) dužan je odrediti osobu/osobe koje će provjeravati EU digitalne COVID potvrde, a samim time i identitet osobe odnosno nositelja potvrde.«

Kratko, kod obrade osobnih podataka s osobne iskaznice, gdje netko zatraži uvid osobne iskaznice, ključno je da postoji jedna od zakonskih osnova za obradu (članak 6 Opće uredbe o zaštiti podataka) – najčešće zakon. Međutim, u vrijeme COVID mjera uobičajeno je, da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade.