Kaj prinaša ZVOP-2?

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, dvorana E, medetaža

Ljubljana, 13. 6. 2019

Predavatelj: dr. Boštjan Berčič,
direktor in strokovni vodja Inštituta za ekonomijo, pravo in informatiko,
univerzitetni diplomirani pravnik in univerzitetni diplomirani ekonomist ter
doktor informacijsko-upravljalskih znanosti

Kratek opis

25. maja 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679. Uredba bi morala začeti veljati skupaj z ZVOP-2, vendar ta lansko leto ni bil sprejet, kljub trem pripravljenim različicam predloga zakona. 6.3.2019 je bil končno objavljen nov predlog ZVOP-2, ki se nekoliko razlikuje od lansko leto objavljenih predlogov.
Predlog ZVOP-2 z dne 6.3.2019 prinaša novosti kot so:

 

 • obvezna pisna presoja o združljivosti obdelave za namene, ki so drugačni od tistih, za katere so bili podatki zbrani,
 • omiljeno zahtevo po obveznem vodenju sledljivosti obdelav podatkov (ki ostaja kot dobra praksa),
 • poudarjeno zahtevo po izvajanju načel varovanja podatkov že pri načrtovanju sistemov, procesov in storitev, ki vsebujejo obdelavo osebnih podatkov (vgrajeno varstvo osebnih podatkov),
 • natančno določene izjeme pri dolžnosti izdelovanja evidenc dejavnosti obdelav po 30. členu GDPR,
 • podrobnejšo ureditev režima skupnega upravljanja zbirk osebnih podatkov iz 26. člena GDPR,
 • podrobnejšo določitev obveznosti obveščanja IP ter posameznikov o kršitvah varstva osebnih podatkov,
 • podrobnejšo ureditev dolžnosti izvajanja ocene učinka (med drugim zahtevo po periodičnih presojah oz. ponovni reevaluaciji rizikov v primeru nastanka novih tveganj),
 • opredelitev kolizije pravic do svobodnega izražanja ter dostopa do informacij s pravico do varovanja zasebnosti,
 • reafirmacijo načela mehkega opt-out glede uporabe osebnih podatkov pridobljenih iz javnih virov za namene neposrednega trženja (podobno kot obstoječi ZVOP-1),
 • začetek podeljevanja licena za prostovoljno certificiranje po GDPR s 1.1.2022,
 • možnost izrekanja administrativnih kazni iz GDPR in eksplicitna določitev višine kazni za nekatere prekrške s področja varstva podatkov,
 • časovni odlog izvajanja nekaterih določb GDPR (za 6 oz. 9 mesecev po sprejemu ZVOP-2).

Namen predavanja je pokazati kaj lahko pričakujemo od prihajajočega ZVOP-2 glede na objavljen predlog zakona ter pokazati kako so se podjetja v zadnjem letu praksi lotila implementacije GDPR.

PROGRAM

8:45 – 9:00
Registracija

9:00 – 9:45
Kaj lahko pričakujemo od ZVOP-2 glede na objavljen predlog zakona ?
dr. Boštjan Berčič, Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko

9:45 – 9:50
Odmor

9:50 – 10:35
Praksa GDPR po uveljavitvi Uredbe
dr. Boštjan Berčič, Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko

10:35 – 11:00
Vprašanja in odgovori

PRIJAVA

Predavanje organizira Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko in je brezplačno.

Predhodna prijava udeležbe na predavanju je zaradi omejenosti predavalnice obvezna. Prijave sprejemamo do zapolnitve kapacitet.

Za udeležence predavanja je parkiranje v garažni hiši GZS brezplačno.

Prijavo z navedbo osnovnih kontaktnih podatkov (ime, priimek, funkcija, organizacija, elektronski naslov) nam posredujte preko elektronske pošte: izobrazevanja@iepri.si.

Za morebitna dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki +386 1 515 56 88.

KONTAKTI

Pokličite nas na telefon +386 (0)1 515 56 88 ali pa nam pišite na info@iepri.si, da se dogovorimo za informativni sestanek. Več o nas, naši ponudbi in referencah si lahko preberete na spletni strani: www.iepri.si