Dopolnitev obvestil o izvajanju videonadzora

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) videonadzora ne konkretizira, saj ga šteje za upravljavčevo zbirko osebnih podatkov, kjer veljajo enake obveznosti, kot za preostale zbirke podatkov. Podrobnejšo ureditev nudi trenutno veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skladno s katerim mora upravljavec vselej objaviti obvestilo, kadar izvaja videonadzor.

Splošna obveznost upravljavca je, da posameznike, ki so lahko subjekti videonadzora o slednjem primerno obvesti. Trenutno veljavni ZVOP-1 zahteva v obvestilu naslednje informacije: navedba dejstva, da se izvaja videonadzor, naziv upravljavca in telefonsko številko za pridobitev informacij o mestu in času hrambe podatkov.

Predlog novega ZVOP-2 upošteva smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov o obdelavi osebnih podatkov z video napravami, ki skladno z načeli GDPR priporoča večji nabor informacij v samem obvestilu. Po novem bo moral upravljavec v svojem obvestilu o videonadzoru navesti vse informacije iz prvega odstavka 13. člena GDPR ter, poleg zahtevanega v trenutnem ZVOP-1, grafično dejstvo o videonadzoru, namen obdelave, kontakt za uveljavljanje pravic posameznika iz GDPR, informacijo o posebnih vplivih obdelave in morebitne neobičajne nadaljnje obdelave.

Namesto navedenega pa predlog ZVOP-2 predvideva tudi navedbo zgolj spletne strani upravljavca, kjer so dostopne vse zahtevane informacije v zvezi z video nadzorom, s čimer se šteje, da je posameznik obveščen o obdelavi osebnih podatkov.

Upravljavce osebnih podatkov, ki izvajajo videonadzor spodbujamo, da posodobijo obvestila o izvajanju videonadzora skladno s smernicami Evropskega odbora za varstvo podatkov oziroma z bodočim ZVOP-2.

Na IEPRI poleg navedene dokumentacije pripravljamo tudi ocene učinka in izvajamo analizo vgrajene in privzete zaščite podatkov, ki sta pogosto potrebni pred izvajanjem samega video nadzora za oceno tveganj glede nezakonitih ravnanj z osebnimi podatki. V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi zahtevane dokumentacije za izvajanje videonadzora nam pišite v zasebno sporočilo ali pa se nam oglasite na katerega izmed navedenih kontaktov.