Obveznost posredovanja računov v javni sektor v elektronski obliki

Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike z novelo A (Uradni list št. 111/2013), s 1.1.2015 določa obveznost posredovanja računov v javni sektor v elektronski obliki.

Proračunski uporabniki bodo z navedenim datumom bili primorani prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e-računi). Iz navedenega izhaja, da bodo morali ne le proračunski uporabnik, temveč tudi pravne in fizične osebe, ki z javnim sektorjem poslujejo, za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati e-račune.

Slednji bodo lahko e-račune posredovali prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali spletnega portala UJP e-račun, namenjenega izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

Obvezno pošiljanje e-računov v javni sektor naj bi spodbudilo približevanje maksimalnemu obsegu uporabe e-računov tudi v zasebnem sektorju ter prispevalo k racionalnejšemu poslovanju gospodarstva. Družbe bodo posledično morali skrbno načrtovati, vpeljati in vzdrževati sistem elektronskega poslovanja, da se zagotovi avtentičnost, celovitost in integriteta podatkov v elektronski obliki – torej njihova dokazna vrednost.

Več o elektronskem poslovanju in elektronskem arhiviranju si lahko preberete na tej povezavi.