Odškodnina za kršenje določb GDPR

Vrhovno sodišče Republike Avstrije je na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije na Sodišče EU naslovilo predhodno vprašanje, ki bo razjasnilo področje odškodnin v okviru Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Vrhovno sodišče je vprašalo po interpretaciji določbe 82. člena GDPR. Interpretacija Sodišča EU bo imela odločilno vlogo pri odločanju nacionalnih sodišč v vseh državah članicah.

Predmetna zadeva se veže na primer iz leta 2019, kjer je oškodovanec vložil odškodninsko tožbo zoper družbo Österreichische Post AG za nepremoženjsko škodo, ki jo je pretrpel, zaradi kršenja določb GDPR. Družba je na podlagi socialno-demografskih faktorjev uspela predvideti politično afiniteto milijonom Avstrijcev. Oškodovanec je zahteval odškodnino na podlagi nepremoženjske škode, ki jo je utrpel, saj ga je izračun družbe umešča v t. i. desno politično stranko, s katero ne simpatizira.

Prvostopenjsko sodišče je oškodovancu ugodilo in mu določilo odškodnino v višini 800,00 EUR. Toženec se je pritožil in pritožbeno sodišče je razveljavilo prvostopenjsko odločitev. Presodilo je, da niso izkazani elementi za nepremoženjsko škodo ter poudarilo, da zgolj kršenje določb GDPR ne pomeni podlage za odškodninsko.

Vrhovno sodišče Republike Avstrije je za razrešitev dileme na Sodišče EU naslovilo naslednja vprašanja:

  1. Ali je za priznanje odškodnine v skladu s členom 82 GDPR poleg kršitve določb GDPR tudi potrebno, da je tožeča stranka utrpela škodo, ali pa za priznanje odškodnine zadošča že sama kršitev določb GDPR?
  2. Ali pravo Unije za določitev višine odškodnine poleg načel učinkovitosti in enakovrednosti vsebuje še druge določbe?
  3. Ali je s pravom Unije združljivo stališče, da je pogoj za priznanje nepremoženjske škode, da obstaja konsekvenca ali posledica kršitve z vsaj nekaj teže, ki presega jezo, izzvano s kršitvijo?

Z velikim zanimanjem bomo spremljali odločitev sodišča, saj bo postavila pot za vse nadaljnje tožbe na podlagi 82. člena GDPR.