Pretok podatkov v ZK je sedaj prost (2021)

Evropska komisija je dne 28. 6. 2021 sprejela dva sklepa o ustreznosti za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR) in Direktive o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona.

Zaradi ”Brexita” oziroma izstopa je Združeno kraljestvo v razmerju do EU tretja država, zaradi česar zanjo veljajo pogoji za prenos osebnih podatkov po 6. členu GDPR.

S sprejemom sklepa o ustreznosti Evropska komisija ugotavlja, da pravna ureditev varstva osebnih podatkov v Združenem kraljestvu še vedno temelji na enakih pravilih, ki so za Združeno kraljestvo veljala pred izstopom iz EU. Prav tako še nadalje zagotavlja raven varstva osebnih podatkov, ki je enaka ravni EU, saj ima v celoti uzakonjena vsa načela ter pravice in obveznosti, ki jih določa GDPR.

st-pauls-1143478_1920

Posledica sprejetega sklepa je prost pretok osebnih podatkov med EU oziroma Evropskim gospodarskim prostorom (EGP) ter Združenim kraljestvom. To pomeni, da lahko državni organi, organizacije in podjetja prosto in brez dodatnih varovalk prenašajo osebne podatke drugim upravljavcem ali obdelovalcem v Združeno kraljestvo, hkrati pa je posameznikom zagotovljeno, da bodo njihovi osebni podatki ob tem zaščiteni in varni. Evropska komisija namreč zasleduje najvišje standarde varstva osebnih podatkov in si prizadeva za zagotovitev ustreznega varstva ob prenosu podatkov v tretje države.

Evropska komisija budno spremlja razvoj politike varstva podatkov v Združenem kraljestvu in si tudi pridržuje pravico ukrepati, v primeru, da bi v prihodnosti na tem področju prišlo do razhajanj. S tem namenom oba sklepa s strani Evropske komisije vsebujeta tudi močne varovalke, denimo t. i. ”sunset clause” (dobesedno ”klavzula sončnega zahoda”), ki se v takšnem sklepu tokrat pojavlja prvič in omejuje čas njegove veljavnosti na štiri leta. Po preteku tega obdobja oba sklepa o ustreznosti avtomatično prenehata veljati. Evropska komisija lahko svojo odločitev o ustreznosti tudi podaljša, če bo Združeno kraljestvo še naprej zagotavljalo ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

Več informacij in oba sklepa lahko najdete na spletni strani Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183.