WhatsApp posodobil politiko zasebnosti po prejemu visoke upravne globe

Znana aplikacija WhatsApp družbe Meta Platforms (bivši Facebook) je bila deležna posodobitve politike zasebnosti[1], po tem, ko je bila družbi naložena druga najvišja kazen, zaradi kršitve varstva osebnih podatkov.[2] Hčerinska družba, ki ima sedež na Irskem je na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (ang. GDPR) dobila kazen s strani irskega nadzornega organa za varstvo podatkov v višini skoraj 238 milijonov evrov.

Družbi Meta Platforms kot upravljavcu osebnih podatkov se v zvezi z aplikacijo WhatsApp med drugim očita obdelovanje podatkov na podlagi neveljavnih privolitev, saj naj bi upravljavec uporabnikom pogojeval ponovni dostop do aplikacije s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov. To pa pomeni odsotnost elementa prostovoljnosti, ki je eden od ključnih elementov veljavne privolitve. Poleg navedenega je izdana kazen temeljila na dejstvu, da upravljavec ni razkril celotnega obsega obdelave podatkov, prav tako naj ne bi imel večjih zadržkov pri načinu pridobitve teh podatkov. Upravljavcu se prav tako očita posredovanje osebnih podatkov Facebooku, kjer so uporabniki profilirani kot različna ciljna skupina za oglaševanje. Težava med podajanjem podatkov med Facebook-om in aplikacijo WhatsApp seže še v leto 2016. Poleg pregleda načina obdelave podatkov o uporabnikih navedene aplikacije, je irski nadzorni organ preverjal ustreznost obdelave ne-uporabnikov, npr. ko posamezni uporabnik uvozi ali omogoči aplikaciji dostop do zasebnega imenika.

Poleg ogromnega zneska kazni je nadzorni organ določil tudi, da mora upravljavec očitane nepravilnosti odpraviti v 90. dneh od izdaje upravne globe. Ena izmed ključih zahtev nadzornega organa je, da upravljavec doseže transparenten način obdelave podatkov o (ne)uporabnikih aplikacije WhatsApp. Slednje se kaže v tem, da je upravljavec posodobil politiko zasebnosti dne 22. 11. 2021 in domnevno razkril svoj obseg in način obdelave osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je napovedal pritožbo zoper odločitev irskega nadzornega organa z izjavo, da gre za nesorazmerno visoko kazen. Dejstvo, da je upravljavec napovedal pritožbo pa lahko pomeni še leta predno bi lahko bila denarna kazen izplačana.

[1] Politika zasebnosti aplikacije WhatsApp je dostopna na: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

[2] Prva najvišja kazen je bila izdana zoper družbo Amazon s strani Luksemburškega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov. Več o tem na: https://www.cpomagazine.com/data-protection/record-gdpr-fine-handed-to-amazon-over-targeted-advertising/.