ZVOP-2 sprejet v obravnavo na Vladi RS

Vlada RS je dne 13. 12. 2021 v obravnavo sprejela predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Predlog ZVOP-2 bo obravnavan v rednem zakonodajnem postopku. Vlada bo predlog kot predlagatelj posredovala v sprejem Državnemu zboru, tam pa bo sledilo še nekaj obravnav, med katerim lahko pride do dodatnih sprememb predloga zakona.

Pomembna novost predloga ZVOP-2 so globe, ki jih bo informacijski pooblaščenec (IP) lahko tudi dejansko izrekal, seveda, ko bo zakon sprejet.

Novih zakonskih predpisov sicer ne potrebujemo v tistih delih, kjer se vsebina zakona prekriva z GDPR, ki velja neposredno. Vseeno pa v Republiki Sloveniji nujno potrebujemo zakon, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, za tista vprašanja, ki jih GDPR prepušča državam članicam, npr. na področju določitve starostne meje za privolitev, za področje obdelave osebnih podatkov pokojnikov (umrlih). Potrebujemo pa ga seveda tudi zaradi tega, ker bo predpisal izrekanje sankcij za kršitve določb.

Učinkovit sistem izrekanja sankcij za kršitve na omenjenem področju, bo po našem mnenju prinesel višjo raven zaščite ustavne pravice do varstva osebnih podatkov in dvignil nivo pravne varnosti kot ene izmed temeljnih pravnih vrednot s pomembno vlogo v pravni državi.