O nas

Inštitut za e-poslovanje, regulativo in informatiko

Na Inštitutu se ukvarjamo z raziskovanjem, publiciranjem, izobraževanjem in svetovanjem s področja e-poslovanja, regulative in informatike. Specializirani smo na področju varstva konkurence, varstva osebnih, tajnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti, elektronskega poslovanja in elektronskega arhiviranja, informacijske intelektualne lastnine, IT pogodb, varstva potrošnikov, javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in drugih področjih prava.

S svojimi dejavnostmi poskušamo preseči semantični prepad med ekonomisti, pravniki in informatiki ter povečati stopnjo medsebojnega razumevanja ved in disciplin. V svoje raziskave vključujemo interdisciplinarne strokovnjake z izkušnjami s pravnega, ekonomskega, informacijskega in drugih področij. Pri svojem delu pogosto sodelujemo z različnimi inštitucijami s posameznih področij ter vselej poskušamo integrirati njihovo znanje in izkušnje. Trdno smo prepričani, da lahko našim strankam ponudimo samo najboljše storitve, ki so rezultat dolgoletnih izkušenj in znanja naših strokovnjakov. Vabim vas, da se o tem tudi sami prepričate.

Strokovnjaki

Boštjan Berčič je direktor in strokovni vodja Inštituta za e-poslovanje, regulativo in informatiko. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik ter doktor informacijsko-upravljalskih znanosti. Drugi svetovalci Inštituta so univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenimi različnimi akademskimi in praktičnimi preizkusi znanja (doktorat znanosti, pravosodni izpit itd.).

dr. Boštjan Berčič, direktor IEPRI