Intelektualna lastnina

Slovenija je leta 2001 sprejela Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20), ki skupaj s kasnejšimi novelami ureja temeljne institute industrijske lastnine: patent, model, blagovno znamko, geografsko označbo in postopke pridobitve teh pravic pred Uradom RS za intelektualno lastnino ter različne sodne postopke v zvezi s temi pravicami. Ostale institute, ki prav tako delno spadajo v področje urejanja prava industrijske lastnine, kot so npr. firma, nelojalna konkurenca ter geografska označba, urejajo drugi zakoni (Zakon o gospodarskih družbah ter Zakon o kmetijstvu). Zakon je bil sprejet predvsem z namenom približati slovensko pravo industrijske lastnine sodobnim spoznanjem in razvoju tega področja v svetu, predvsem pa ga uskladiti s pravom Evropske unije.

Storitve

Naše storitve s področja intelektualne lastnine obsegajo:

 1. Svetovanje v zvezi s patenti:
  • pogoji za podelitev patenta,
  • pravice iz patenta,
  • izčrpanje in trajanje patenta,
  • patenti s skrajšanim trajanjem.
 2. Svetovanje pri evropski patentni prijavi in evropskem patentu:
  • relevantno pravo,
  • razmerje z nacionalnim pravom,
  • vložitev, veljavnost, hkratno varstvo.
 3. Svetovanje pri PCT prijavi patenta.
 4. Svetovanje v zvezi z znamkami in kolektivnimi znamkami:
  • pogoji za registracijo znamke,
  • pravice iz znamke,
  • izčrpanje ter trajanje znamke.
 5. Svetovanje v zvezi z modeli:
  • pogoji za registracijo modela,
  • pravice iz modela,
  • izčrpanje in trajanje modela,
  • mednarodni depozit modela.
 6. Svetovanje v zvezi z geografsko označbo:
  • pogoji za registracijo geografske označbe,
  • pravice iz geografske označbe,
  • trajanje označbe.
 7. Priprava licenčne pogodbe za prenos pravic industrijske lastnine (patenta, modela, znamke).
 8. Svetovanje glede instituta prisilne licence:
  1. pogoji,
  2. postopek.
 9. Svetovanje glede varstva pravic industrijske lastnine z vidika nelojalne konkurence ali kolektivnih znamk.
 10. Svetovanje in pomoč pri postopkih za podelitev in registracijo pravic industrijske lastnine pred Uradom RS za intelektualno lastnino:
  • patentna prijava,
  • PCT prijava,
  • podaljšanje patenta,
  • prijava znamke,
  • ugovori,
  • tožbe,
  • unijska prednostna pravica in razstavna oz. sejemska prednostna pravica,
  • prepoved širitve obsega prijave,
  • vrnitev v prejšnje stanje,
  • nadaljevanje postopka po zamudi.
 11. Svetovanje glede sodnega varstva in uveljavljanja pravic:
  • ničnosti pravic,
  • razveljavitev znamke,
  • sodno varstvo.
 12. Svetovanje pri izdelavi dokumentov in izvedbi ostalih postopkov v zvezi s pravicami industrijske lastnine.

Izdelki

S področja intelektualne lastnine nudimo sledeče izdelke:

 1. Prijava znamke.
 2. Ugovor proti slovenski prijavi znamke.
 3. Tožba za izbris znamke iz registra.
 4. Pravilnik o kolektivni znamki.
 5. Mednarodna registracija znamke.
 6. Licenčna pogodba za prenos pravic industrijske lastnine (patenta, modela, znamke).
 7. Pravna mnenja in stališča.

Komu je ponudba namenjena?

Ponudba je namenjena predvsem domačim in tujim samostojnim izumiteljem, mladim “start-up” podjetjem ter obstoječim gospodarskim družbam – prijaviteljem ter nosilcem pravic industrijske lastnine.