Javna naročila

Področje javnih naročil in javnih razpisov je urejeno z evropskimi direktivami (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju ter Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev), ki so bile implementirane v slovensko zakonodajo (ZJN-3, Uradni list RS,  št. 91/15 in 14/18).

Poleg stalnih in pogostih sprememb nacionalne in evropske zakonodaje je na področju javnega naročanja potrebno upoštevati številne podrejene predpise (npr. Uredba o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) in prakso Državne revizijske komisije, zato je sistem javnega naročanja relativno kompleksen in pogosto zahteva specifično in interdisciplinarno znanje (s pravnega in ekonomskega področja) ter izkušnje.

Storitve

Naše storitve s področja javnih naročil obsegajo:

 1. Svetovanje in pomoč pri izbiri ter izvedbi:
  • odprtih postopkov,
  • omejenih postopkov,
  • konkurenčnega dialoga,
  • konkurenčnih postopkov s pogajanji,
  • postopkov s pogajanji z objavo,
  • postopkov s pogajanji brez predhodne objave in
  • postopkov naročila male vrednosti ter partnerstvom za inovacije.
 2. Svetovanje in pomoč pri izbiri načinov izvedbe zgornjih postopkov:
  • okvirnih sporazumov,
  • dinamičnega nabavnega sistema,
  • posebnih pravil za subvencionirane stanovanjske programe,
  • elektronskih dražb in
  • skupnega javnega naročanja.
 3. Svetovanje in pomoč v zahtevkih pravnega varstva v postopkih javnega naročanja:
  • predrevizijski postopek,
  • revizijski postopek,
  • postopek pred sodiščem.

Izdelki

S področja javnih naročil nudimo sledeče izdelke:

 1. Priprava razpisne dokumentacije (vključno s pogoji za priznanje sposobnosti, merili za izbor najugodnejše ponudbe, vzorcem pogodbe in postopkovnimi pravili ter osnutki obrazcev za oddajo ponudbe).
 2. Priprava osnutkov obrazcev (vključno s sklepom o začetku postopka, sklepa o imenovanju komisije, zapisnika o odpiranju ponudb, obvestila o oddaji naročila ter končno poročilo o oddaji naročila ter druge).
 3. Izvedba objave na Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije.
 4. Priprava statističnih poročil o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.

Komu je ponudba namenjena?

Ponudba je namenjena podjetjem, tj. naročnikom in ponudnikom, ki pri izvajanju postopkov javnega naročanja pogrešajo na enem mestu zbrano znanje in izkušnje s področja javnega naročanja, ekonomskih in finančnih vprašanjih javnega naročanja ter evropski zakonodaji.