Korporativna integriteta

Na Inštitutu za e-poslovanje, regulativo in informatiko smo se specializirali za področje integritete in skladnosti z zakonodajo (compliance) v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji in na področju JV Evrope.

Storitve

Naše storitve s področja korporativne integritete obsegajo:

 1. Implementacijo kodeksa korporativne integritete oz. etičnega ravnanja (protikorupcijske klavzule, zaščita prijaviteljev, vodenje protikorupcijskih primerov, izogibanje konfliktom interesov, due diligence partnerjev, lobiranje) po standardu ISO 19600 oz. drugih pravilih stroke,
 2. Skrben pravni pregled področij, ki vplivajo na integriteto ali skladnost poslovanja z zakonodajo (pogodb, internih pravilnikov, partnerjev, poslovnih odnosov in modelov),
 3. Implementacijo korporativnih pravil v zvezi s t.i. žvižgaštvom (‘whistleblowing’) v interne akte podjetij (vzpostavitev postopkov, zbirk in pravnih podlag za anonimne prijave, za obravnavanja prijav in obdelavo podatkov),
 4. Pomoč pri vprašanjih zasebnosti na delovnem mestu (politike vpogleda v elektronsko pošto, uporabo interneta, uporabe zasebnih datotek na računalnikih, snemanja telefonskih pogovorov, GPS sledenje vozilom),
 5. Izdelavo pravilnikov s področja delovnega prava (preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu, odgovornost zaposlenih za kršitve pogodbenih obveznosti, pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uživanja drog),
 6. Izdelavo potrebne dokumentacije in pogodb v zvezi z obdelavo osebnih, tajnih in zaupnih podatkov (izdelava in registracija katalogov zbirk podatkov, pravilnika o varovanju podatkov ter pogodb o procesiranju osebnih podatkov, izdelava potrebnih privolitev za obdelavo osebnih podatkov),
 7. Vzpostavitev politik informacijske varnosti (ISO 27001, krovna varnostna politika, področne varnostne politike),
 8. Pomoč pri drugih področjih gospodarskega prava in sklepanju pogodb (statusna vprašanja in preoblikovanja, gospodarske pogodbe, mednarodno gospodarsko pravo, delovno pravo).

Izdelki

S področja korporativne integritete nudimo sledeče izdelke:

 1. Kodeks korporativne integritete
 2. Metodologija upravljanja s tveganji
 3. Analiza izpsotavljenosti tveganjem

Komu je ponduba namenjena?

Ponudba je namenjena podjetjem, ki želijo dvigniti nivo korporativne integritete in približati poslovanje sodobnim standardom korporativnega upravljanja.