Zasebnost na delovnem mestu

Elektronski nadzor nad delom zaposlenih je ena najbolj spornih tem v pravu zasebnosti in v informacijskem pravu nasploh. Delodajalci imajo po eni strani zakonito pravico, da nadzirajo delo zaposlenih (npr. po določbah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 in Zakona o javnih uslužbencih – ZJU), po drugi strani pa zakonodaja močno ščiti zasebnost posameznikov, tudi na delovnem mestu (npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1). Pravica do varstva zasebnosti in osebne integritete izhaja že iz ustave, upoštevati pa je potrebno tudi (zavezujoče) sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

Delodajalci lahko po Zakonu o delovnih razmerjih zbirajo, obdelujejo in uporabljajo osebne podatke delavcev samo, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Prav tako Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) določa, da se lahko obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z javnim ali zasebnim sektorjem sklenili pogodbo (npr. pogodbo o delovnem razmerju), če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izpolnjevanje pogodbe. Zakon o varstvu osebnih podatkov sicer zahteva striktno privolitev posameznikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v primeru, ko take obdelave zakon ne dovoljuje eksplicitno. Ker je meja med zasebnim in delodajalčevim na delovnem mestu zelo tanka, je v splošnem nejasno, kaj delodajalec v zvezi z elektronskim nadzorom zaposlenih sme in kaj ne sme početi. Delodajalec mora zato v zvezi z elektronskim nadzorom zaposlenih sprejeti notranje akte, v katerih natančno opredeli možne načine nadzora in pravne podlage zanje ter delavce s temi akti seznani. Prav tako mora delodajalec spremljati izvajanje postopkov nadzora in jih zaradi preprečevanja zlorab ustrezno evidentirati.

Storitve

Naše storitve s področja zasebnosti na delovnem mestu obsegajo:

 1. Izdelava internih aktov.
 2. Svetovanje v zvezi z zagotavljanjem zakonitosti pri elektronskem nadzoru zaposlenih.

Izdelki

S področja zasebnosti na delovnem mestu nudimo sledeče izdelke:

 1. Pravilnik o nadzoru na delovnem mestu:
  • v zvezi z uporabo elektronske pošte,
  • v zvezi z uporabo interneta,
  • v zvezi z uporabo določenih aplikacij,
  • v zvezi z uporabo službeni mobilnih ali stacionarnih telefonov,
  • v zvezi s sledenjem službenih vozil (uporaba GPS naprav),
  • snemanjem telefonskih pogovorov,
  • arhiviranje in uporaba elektronskih dokazov iz prejšnjih alinei.
 2. Pravilnik o ravnanju zaposlenih v zvezi s poročanjem o nepravilnostih v podjetju (ang. WHISTLEBLOWING).
 3. Politika uporabe (lastnih) komunikacijskih naprav (BYOD, BYOT, BYOPC, BYOP,…):
  • lastnih mobilnih (pametnih) telefonov,
  • lastnih tabličnih računalnikov,
  • lastnih prenosnih računalnikov,
  • lastnih pomnilnih enot,
  • ipd …
 4. Pravilnik o izvajanju videonadzora na delovnem mestu.
 5. Politika uporabe elektronskih dokumentov:
  • uporaba zaupnih podatkov,
  • uporaba osebnih podatkov,
  • uporaba intelektualne lastnine (avtorskopravno zaščitenih dokumentov).
 6. Politika pridobitve in inštaliranja programske opreme:
  • iz katerega vira lahko zaposleni inštalirajo programsko opremo,
  • inštalacija na delovnem mestu/ doma,
  • inštalacija shareware programov,
  • ipd …
 7. Politika uporabe aplikacij:
  • elektronska pošta (komu, kaj, kakšne priponke, jezik, disclaimer),
  • spletni brskalnik (java, javascript, cookiji, varnost brskalnika),
  • ipd …
 8. Politika uporabe servisov (storitev) na internetu:
  • zunanja elektronska pošta,
  • oglasne deske,
  • klepetalnice,
  • pornografske strani,
  • igre na srečo,
  • ipd …
 9. Politika uporabe zaščitnih sredstev:
  • antivirusni programi,
  • požarni zid,
  • gesla,
  • šifriranje in enkripcija,
  • elektronsko podpisovanje,
  • backup.
 10. Politika uporabe strojne opreme:
  • namizni računalniki (desktop),
  • prenosni računalniki (laptop).

Komu je ponudba namenjena?

Ponudba je namenjena organizacijam, ki bi rade na zakonit način z elektronskimi sredstvi in drugimi sredstvi sodobne tehnologije nadzirale delo zaposlenih.