Paketi

paket1_icn

Osnovna vzpostavitev sistema in dokumentacije varovanja osebnih podatkov po GDPR

Izdelava obveznih:

  • katalogov zbirk osebnih podatkov, po novem ‘Informacij, ki jih je potrebno zagotoviti posamezniku’ ter ‘Evidenc dejavnosti obdelav’ (prej 26. člen ZVOP-1, sedaj 13., 14. in 15. člen Uredbe ter 30. člen Uredbe),
  • pravilnika in operacijskega predpisa o varstvu osebnih podatkov (prej 25. člen ZVOP-1, sedaj 24., 25. in 32. člen Uredbe) ter
  • pogodb o procesiranju osebnih podatkov z vsakim pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov (prej 11. člen ZVOP-1, sedaj 28. člen Uredbe).
paket2_icn

Poglobitev sistema in dokumentacije varovanja osebnih podatkov po GDPR

Izdelava/izvedba:

  • izdelavo/dodelavo morebitnih dodatnih/podrobnejših soglasij za obdelavo osebnih podatkov (dosedanja soglasja, ki niso bila pridobljena neodvisno od drugih pravnih poslov, v katerih niso ločeno navedeni posamezni nameni obdelave, s katerimi se posamezniki lahko strinjajo ali ne in ki ne omogočajo enako lahkega preklica soglasja kot pridobitve bodo s 25.5.2018 prenehala veljati, 7. Člen Uredbe),
  • izvedba predhodne ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov na kritičnih področjih (‘kjer obstaja veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov’ po 35. členu Uredbe in v zvezi s tem po potrebi predhodno posvetovanje z nadzornikom (36. člen Uredbe),
  • izvedba presoje vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov pri načrtovanju in delovanju IT sistemov, storitev, in procesov, ki vsebujejo obdelavo osebnih podatkov ((privacy by design and default, privzeta in vgrajena zasebnost, 25. člen Uredbe).
paket3_icn

Vzdrževanje dokumentacije/izvajanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov/letna certificiranja

  • redno periodično letno/kvartalno vzdrževanje sistema in dokumentacije varovanja podatkov po GDPR
  • imenovanje uradne odgovorne osebe za varstvo podatkov, ki je lahko tudi pogodbeni zunanji izvajalec (37. člen Uredbe),
  • redno periodično certificiranje sistema varovanja osebnih podatkov (42. Člen Uredbe).