GDPR

Članovi 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik i operativni propis o zaštiti podataka o ličnosti

pročitaj više

Član 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Ugovor o obrađivanju podataka o ličnosti

pročitaj više

Član 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Prethodna procena uticaja na zaštitu podataka

pročitaj više

Član 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Data Protection Officer

pročitaj više

Član 41 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Uzdržavanje/certificiranje za dokazivanje sukladnosti sa Zakonom

pročitaj više

Član 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Izrada politika informacione sigurnosti

pročitaj više