Član 41 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Uzdržavanje/certificiranje za dokazivanje sukladnosti sa Zakonom

Tko je obvezan izraditi

Svi rukovaoci podataka i ugovorni obrađivači su obvezni postojano udržavati, nadgrađivati i dokumentirati sistem zaštite podataka o ličnosti

Šta uključuje

Godišnje/kvartalno ažuriranje:

  • Evidencija radnji obrade i Informacija koje se pružaju pojedincima
  • pravilnik/operativni propis o zaštiti podataka o ličnosti