Član 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ugovor o obrađivanju podataka o ličnosti

Tko je obvezan izraditi

Svi koji će poveravati i primati radnje obrade podataka u vanjsko obrađivanje

Šta uključuje

Ugovor o poveravanju poslova obrade podataka o ličnosti u skladu s član 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji obično određuje sljedeće:

  • opis podataka o ličnosti, koje ugovorni obrađivač sme obrađivati
  • opis pojedinih poslova u svezi s obradom podataka
  • opis međusobnih prava i obaveza rukovaoca podataka i ugovornih obrađivača
  • opis odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mera koje će ugovorni obrađivač provoditi za zaštitu osobnih podataka