Članovi 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Pravilnik i operativni propis o zaštiti podataka o ličnosti

Tko je obvezan izraditi

Svi rukovaoci podataka i obrađivaći podataka

 Šta uključuje

Pravilnik odn. drugi operativni propis o zaštiti podataka o ličnosti u skladu s članovi 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji sadrži opis odgovarajućih:

  • tehničkih,
  • kadrovskih i
  • organizacijskih mera, koji su potrebni za zaštitu podataka o ličnosti od:
  • slučajnog gubitka ili uništenja i od
  • nedopuštenog pristupa,
  • nedopuštene promene,
  • nedopuštenog objavljivanja
  • i svake druge zloupotrebe, te
  • utvrditi obavezu lica, koja su zaposlena u obradi podataka, na čuvanje tajnosti podataka.