Načelo privacy by default, član 15. novog Zakona
Privole za obradu osobnih podataka

Tko je obvezan izraditi

Svi rukovaoci podatak čijih se obrada neće temeljiti na zakonu ili ugovoru (na onome što je nužno potrebno odnosno primereno i potrebno za izvršavanja odnosno sklapanje ugovora s pojedincem)

Šta uključuje

Prethodne privole

  • koje su dobivane nezavisno od drugih pravnih poslova,
  • koje imaju odvojeno nabrojane sve različite svrhe obrade podataka sa kojima se pojedinci mogu odvojeno složiti ili ne i
  • koje dopuštaju podjednako lako davanje opoziva kao davanje pristanka za obradu podataka