Član 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Data Protection Officer

Tko je obvezan izraditi

Lice za zaštitu podataka o ličnosti trebaju imenovati rukovaoci i ugovorni obrađivači podataka kad:

  • obradu provodi telo javne vlasti ili javno telo,
  • se osnovne delatnosti rukovaoca podataka ili ugovornog obrađivača sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega ili svrha iziskuju redovito praćenje pojedinaca u velikoj meri,
  • se osnovne delatnosti rukovaoca podataka ili ugovornog obrađivača sastoje od opsežne obrade osetljivih podataka o ličnosti (zdravstveni podatki, rasno ili etničko podretlo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, genetski podatci, biometrijski podatci, podatci o kažnjavanosti i prekršajima itd.)

Šta uključuje

Lice za zaštitu podataka o ličnosti obavlja najmanje sledeće zadaće:

  • informiranje i savetovanje rukovaoca i ugovornih obrađivača te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obavezama iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te drugim odredbama zakonodavstva,
  • praćenje poštovanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te drugih odredaba zakonodavstva o zaštiti podataka i politika rukovaoca i ugovornih obrađivača podataka u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući raspodelu odgovornosti, podizanje svesti i osposobljavanje osoblja koje sudeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pružanje saveta, kada je to zatraženo, u pogledu procene uticaja na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s članom 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
  • suradnja s nadzornim telom,

delovanje kao kontaktna točka za nadzorno telo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno mišljenje Poverenika prema članu 55. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te savetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.