Paketi

paket1_icn

Osnovni paket zaštite podataka o ličnosti

Izrada obaveznih:

paket2_icn

Napredni paket zaštite podataka o ličnosti

Izrada/provedba:

  • dodatnih/detaljnih privola pojedinaca za obradu podataka o ličnosti (prethodne privole koje nisu dobijene nezavisno od drugih pravnih poslova, koje nemaju odvojeno nabrojene sve različite svrhe obrade podataka sa kojima se pojedinci mogu odvojeno složiti ili ne i koje ne dopuštaju podjednako lakog opoziva kao davanje pristanka za obradu podataka neće više valjati od 21.08.2019, član 15. novog Zakona),
  • izradu prethodne procene uticaja obrade na zaštitu podataka na kritičnim područjima („gde postoji visok rizik za prava i slobode pojedinaca) u skladu s članom 54. novog Zakona i, ako je potrebno, prethodno mišljenje Poverenika (član 55. novog Zakona),
  • provođenje mera zaštite podataka o ličnosti već kod planiranja i uspostave IT sistema, usluga, koje se nude i obrada podataka u vezi s tim (tehnička i integrirana zaštita podataka, član 42. novog Zakona).
paket3_icn

Stalno praćenje sistema i dokumentacije zaštite podataka o ličnosti

Imenovanje/provedba:

  • imenovanje lica za zaštitu podataka o ličnosti koja može biti i ugovorni spoljnji partner (član 56. novog Zakona),
  • redovito godišnje/kvartalno uzdržavanje uspostavljenog sistema i dokumentacije zaštite osobnih podataka,
  • redovno povremeno sertificiranje za dokazivanje skladnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (član 61 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).