Informacije o obradi ličnih podataka

Kao posetilac ove stranice možete se pretplatiti na bilten. Koristite naš bilten da vas obavestimo o pravnim i ekonomskim vestima, kao i o našim proizvodima i nama. U tom cilju tražimo vašu e-mail adresu koja je, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, lični podatak. Nije obavezno davati adresu e-pošte, ali ako je ne navedete, ne možemo pružiti ovu uslugu. Molimo pročitajte sve informacije koji se odnose na obradu vaših ličnih podataka pre nego što nam ih dostavite.
Ako imate dodatnih pitanja ili vam je potrebno više informacija u vezi obrade vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem e-maila na adresu iepri@info.rs.

Rukovalac podataka

Institut za e-poslovanje, regulativu i informatiku, GTC Fortyone, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, 11070 Beograd, Srbija.

Pravna osnova i svrha obrade ličnih podataka

Ako želite da primate pravne i ekonomske vesti, potrebna nam je vaša adresa e-pošte koja će se koristiti samo za slanje obaveštenja putem e-pošte. Pretplatom na bilten smatra se da ste pristali na obradu podataka u tu svrhu. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu odjava u poruci e-pošte koju smo vam slali ili slanjem elektroničke poruke na adresu iepri@info.rs.

Čuvanje podataka

Vaši podaci se pažljivo čuvaju kod našeg obrađivača u EU. Informacije čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu zbog koje se obrađuju ili dok se ne odjavite iz biltena.

Korisnici podataka

Da bismo vam omogućili ovu uslugu, vašoj e-mail adresi može pristupiti i naš obrađivač, koji pohranjuje vaše podatke u naše ime i elektronski prenosi vesti. Obrađivač koristi vaše podatke isključivo u naše ime i pod našom kontrolom i u skladu s našim uputstvima.
Na osnovu pismenog sporazuma angažirati ćemo samo one obrađivaće koji u dovoljnoj meri garantuju provođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera koje ispunjavaju zahteve Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti ličnih podataka i osiguravaju zaštitu vaših prava.

Vaša prava koja se odnose na obradu ličnih podataka

Pristanak za obradu podataka koje ste nam dali pretplatom na bilten može se opozvati u bilo kojem trenutku bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu te saglasnosti.
U vezi sa obradom vaših ličnih podataka, imate i pravo na uvid, pravo na ispravljanje i brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prigovor na obradu podataka i pravo na prenosivost podataka.
Zahtev za ostvarivanje prava u vezi s obradom ličnih podataka, možete predati putem e-maila na iepri@info.rs ili redovnom poštom na IEPRI, GTC Fortyone, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, 11070 Beograd, Srbija.
Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka nije u skladu sa pravilima o zaštiti ličnih podataka, imate pravo da se žalite nadzornom organu u državi članici u kojoj imate prebivalište, gde je vaše radno mesto ili mesto kršenja.

Donošenje automatizovane odluke i donošenje profila

Vaši lični podaci nisu podložni automatizovanom odlučivanju ili kreiranju profila.