Institut za e-poslovanje, regulativu i informatiku

Specijalisti za zaštitu podataka o ličnosti

Gdpr Kontakt

Institut za e-poslovanje, regulativu i informatiku

Proverite ponudu naših paketa

Paketi Kontakt

Zaštita podataka o ličnosti i novi zakon o zaštiti podataka

Preduzeća i organizacije moraju podatke o ličnosti koje obrađuju (podaci, koji se odnose na zaposlene, stranke, itd.) u svojim poslovnim procesima zaštititi. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti određuje uvete uz koje je dopušteno prikupljati i obrađivati podatke o ličnosti. Dana 9. novembra 2018. godine Narodna skupština Republike Srbije je po uzoru na Opštu uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti podataka donela dugo očekivani novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018), koji je stupio na snagu 21. novembra 2018. godine i koji se primenjuje od 21. augusta 2019 godine.

Stručnjaci smo za

Članovi 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik i operativni propis o zaštiti podataka o ličnosti

pročitaj više

Član 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Ugovor o obrađivanju podataka o ličnosti

pročitaj više

Član 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Prethodna procena uticaja na zaštitu podataka

pročitaj više

Član 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Data Protection Officer

pročitaj više

Član 41 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Uzdržavanje/certificiranje za dokazivanje sukladnosti sa Zakonom

pročitaj više

Član 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Izrada politika informacione sigurnosti

pročitaj više
vzdzevanje_icn@2x

Nudimo godišnje certificiranje.

Pogledajte naše usluge Pogledajte naše usluge

O institutu

Institut za e-poslovanje, regulativu i informatiku (IEPRI), GTC Fortyone, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, Beograd 11070 bavi se savetovanjem, obrazovanjem, istraživanjima i objavljivanjem na području informatičkog prava (zaštita ličnih, tajnih i povjerljivih podataka, elektronička trgovina i elektroničko arhiviranje, intelektualno vlasništvo, IT ugovori, i sl.) i ekonomskog prava (zaštita konkurencije, zaštita potrošača, javne nabave, javno-privatna partnerstva, spajanja i akvizicije). Institut pruža pomoć preduzećima i javnim zavodima kod izrade dokumenata, koji su potrebni prema odredbama zakona ili su potrebni zbog osiguranja vlastite pravne zaštite.

pročitajte više

Vesti i edukacije

Nema sadržaja

Budite informirani o zakonodavnim i poslovnim novitetima

S prijavom na vesti se slažem sa obradom ličnih podataka.