7. in 24. člen GDPR
Soglasja za obdelavo osebnih podatkov (Privacy by default)

Kdo je dolžan izdelati

Vsak upravljavec, ki obdeluje podatke kadar NIMA druge pravne podlage (kadar obdelava podatkov ni določena z zakonom ALI kadar obdelava podatkov NI nujno potrebna za sklepanje ali izvrševanje pogodbe s posameznikom)

Kdaj se uporablja

Dosedanja soglasja, ki niso bila pridobljena neodvisno od drugih pravnih poslov, v katerih niso ločeno navedeni posamezni nameni obdelave, s katerimi se posamezniki lahko strinjajo ali ne in ki ne omogočajo enako lahkega preklica soglasja kot pridobitve so s 25.5.2018 prenehala veljati, 7. Člen Uredbe